Amparo Fernández Fotògrafa

Fotografia contemporània i reportatges fotogràfics

CONTACTE

AMPARO FERNÁNDEZ

Fotografia contemporànea i reportatges fotogràfics

Un recorregut en el món de la fotografia que passa per dos moments separats per uns vint anys, durant la primera etapa la mirada es dirigeix a col·lectius socials, on hi tinc obres com Knowing Àfrica i Fondo, a la segona etapa el reportatge s’enfoca en la cura i la defensa el medi ambient, en forma part, Entre nenúfars…

En totes dues etapes, es manté la necessitat d’expressar-me dins d’una narració més intima i simbòlica que jo anomeno “diaris” com són; Flor de lotus, En veu baixa i Mirada de dona.